DECLARAŢIA

ADMINISTRATORULUI S.C. PAPERLAND S.R.L.

PRIVIND POLITICA ÎN DOMENIUL CALITĂŢII ŞI MEDIULUI

Viziunea conducerii S.C. PAPERLAND S.R.L. în domeniul calităţii este de a îndeplini şi mentine o reputatie la cel mai Înalt nivel a firmei, prin calitate.

Creştem încrederea clienţilor nostrii prin certificarea sistemului de management al calităţii şi mediului a S.C. PAPERLAND S.R.L. conform ISO 9001:2008 şi ISO 14001:2004.

Strategia S.C. PAPERLAND S.R.L. este de a-şi consolida pozitia pe piaţă prin luarea în considerare a tuturor părţilor interesate – clienţii, angajatii, furnizorii, actionarii – stabilind următoarele obiective generale din punct de vedere al calităţii:

  • Clienţii :    

Orientarea către client şi îndreptarea spre noi segmente de piaţă printr-o abordare optimă a cerinţelor acestora, a respectării termenelor de execuţie şi a creşterii încrederii în serviciile noastre.

Creşterea cifrei de afaceri în 2014 faţă de anul 2013.

  • Angajaţii :

Demonstrarea calităţii serviciilor angajaţilor noştri prin calificarea, instruirea, experienţa acestora, precum şi prin angajamentul şi competenţa dovedită.

Creşterea nivelului de competenţă al personalului, prin instruirea întregului personal.

  • Furnizorii :

Evaluarea continuă a furnizorilor prin comparaţia performanţelor utilizând criterii obiective nediscriminatorii. Acordăm importanţă sporită parteneriatului cu furnizorii în scopul dezvoltării noastre comune şi a creşterii satisfacţiei clienţilor nostri.

Reducerea neconformităţilor de la furnizori, în 2014, faţă de 2013.

Conducerea organizaţiei s-a angajat pentru proiectarea, implementarea, îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al calităţii şi mediului conform cerintelor ISO 9001:2008/ISO 14001:2004, asa încât prin aceasta să crească continuu capacitatea şi calitatea proceselor stabilite şi descrise pentru domeniul nostru de activitate, precum şi pentru reducerea poluării şi a impactului negativ asupra mediului.

Din punct de vedere al managementului mediului, Administratorul a stabilit următoarele obiective generale:

  • asigurarea unui management performant al deşeurilor rezultate din activităţile organizaţiei
  • reducerea consumurilor de resurse
  • reducerea poluării atmosferice
  • creşterea nivelului de competenţă şi expertiză al personalului cu responsabilităţi şi autorităţi în domeniul evaluării performanţei de mediu

Administratorul S.C. PAPERLAND S.R.L. a desemnat reprezentantul managementului pentru calitate şi mediu ca având întreaga responsabilitate şi autoritate pentru asigurarea aplicării Manualului Calităţii şi Mediului.

Mmanualul sistemului de management integrat calitate – mediu este în vigoare de la data aprobării de către Administratorul societăţii, iar prevederile sale sunt obligatorii pentru toţi angajatii.

Această declaraţie – angajament este comunicată în toate compartimentele societăţii şi este analizată pentru adecvarea ei continuă.

ADMINISTRATOR,
Horia Stefanescu
28.02.2014                 Microsoft Word - Document1